11 Дек

Реформи Петра Порошенка передбачають оновлення вла­ди, проведення реформи судової системи, правоохорон­них органів, податкової системи, медицини, державного управління, національної безпеки та оборони, децентра­лізації влади, зменшення податкового навантаження на підприємців.

Я, як кандидат у народні депута­ти, повністю підтримую ініціативи Президента. Які ж кроки потрібно зробити, аби втілити в життя стра­тегічний план розвитку держави та максимально наблизити його до села?

КРОК ПЕРШИЙ

Відповідно до програми Президента, щоб змінити жит­тя простих людей на краще, нині вкрай потрібно провести онов­лення влади та запровадити ан­тикорупційну реформу, шляхом створення Національного антико­рупційного бюро. На мою думку, перш за все, необхідно посилити кримінальну відповідальність за корупційні діяння. До влади мають прийти люди, які не забруднили себе хабарами та кримінальними зв’язками. Треба створити єдиний реєстр чиновників-хабарників. Завдяки цьому корупціонери біль­ше ніколи не зможуть відстоювати власні інтереси на державному рів­ні. Це ж саме стосується і судової системи, правоохоронних органів. Я виступаю за зняття депутатської недоторканості. Вважаю, що на­родний депутат повинен бути під­звітним громаді, яка його обрала, а у разі невиконання обіцянок, люди зможуть відкликати свого депута­та та позбавити його мандату.

КРОК ДРУГИЙ

«Стратегія-2020» Петра Порошенка передбачає децентралізацію влади та реформування державно­го управління. Я переконаний, що тільки місцеві громади мають бути реальною владою. Проблеми людей вирішуватимуть не чиновники у високих кабінетах. Сільські грома­ди самі розпоряджатимуться своїм майном, грошима, землями. Всі по­датки, сплачені підприємствами, які працюють на території сіл, зали­шаться у місцевих бюджетах. Саме ти всі питання пов’язані з розбудо­вою села.

КРОК ТРЕТІЙ

Розвиток підприємни­цтва один із пріоритет­них напрямків, перед­бачених планом Петра Порошенка. Тільки сильна економіка до­зволить Україні стати однією з лідерів світо­вого ринку. Та, перш за все, потрібно розвивати сільгоспвиробництво. Левова частка усієї продукції виробля­ється саме на селі. Саме тому тре­ба створити комфортні економічні умови для селян. Треба відновити переробну промисловість. Тоді се­ляни зможуть реалізовувати свою продукцію до м’ясопереробних, консервних, цукрових заводів. Це дасть нові робочі місця, забезпе­чить достойну закупівельну ціну на продукцію, вироблену у селян­ських та фермерських господар­ствах. Окрім цього, товари ви­готовлені у селянських господар­ствах мають з’явитися на полицях місцевих магазинів, у сільських школах, дитсадках, лікарнях.

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ

Петро Порошенко акцентує ува­гу на проведенні податкової рефор­ми. Дійсно, вона неабияк потрібна, аби підприємці захотіли працюва­ти відкрито і прозоро. Це ж саме стосується і сільгоспвиробників. На мою думку, потрібно макси­мально спростити механізм спла­ти податків, усунути всі бюрокра­тичні перепони, кількість звітних документів скоротити до одного. Фермери-початківці мають працю­вати в умовах податкових канікул. Саме таке оподаткування аграрно­го сектору стимулюватиме й заохо­чуватиме його розвиток, що у свою чергу дасть змогу Україні вийти у лідери на світових продовольчих ринках.

КРОК П’ЯТИЙ

Українці мають отримати якіс­ну медицину. Саме таке завдання покликана виконати медична ре­форма Петра Порошенка. Дійсно, медична реформа — необхідна, але потрібно ввести мораторій на закриття ФАПів та сільських ліка­рень. Швидка допомога має бути закріплена у селі, а не в райцентрі. Треба залучати молодих лікарів до роботи у селі. Для цього необхідно створити відповідні умови.

КРОК ШОСТИЙ

У новому парламенті необхід­но створити прореформаторську більшість. Аби провести усі ре­форми Петра Порошенка, по­трібна сильна команда, яка ухва­люватиме закони, на підтримку плану Президента. Я вже визна­чився, з ким об’єднатися заради розв’язання проблем селян. Мій вибір — Блок Петра Порошенка.